Alaca TSO Tarihçesi


Alaca  Ticaret ve Sanayi Odası; 1976 yılında Çorum Caddesi No:12 adresinde  kurulmuş olup daha sonra faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmek için  mülkiyeti kendisine ait olan bugün ki binasına  1995 yılında taşınmıştır.  1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Odalar, Borsalar ve Birlik Kanunu ile Ticaret ve Sanayi Odaları kamu kurumu niteliğine kavuşmuş ve disipline edilerek, daha iyi hizmet vermeleri için yönlendirilmişlerdir.

Yapmış olduğu etkinlikler ile ilçe ekonomisinde önemli rol oynamakta olan odamız 'da 7  Meslek Grubu bulunmaktadır. Odamız ; 7 Meslek Gurubunda 35 kişilik Meslek Komite üyesi, 14 kişilik Meclis Üyesi 5 kişilik Yönetim Kurulu Üyesi 6 kişilik Disiplin Kurulundan oluşmaktadır.

Ticaret ve Sanayi Odamız Alaca  çevresindeki ticari ve sınai faaliyetlerin gelişmesine yardımcı olmanın yanında; Kapasite raporları, ATR ve Menşei Belgeleri, Üye Sicil ve Faaliyet Belgeleri, İthalat ve İhracata Yönelik Ekspertiz Rapor Tanzimleri yanında Ticaret Sicil İşlemlerini de Oda bünyesinde yürütmektedir.

Ayrıca odamız: 5174 sayılı kanun ile;  Mesleki ahlâkı ve dayanışmayı korumak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun surette gelişmesine çalışmak, ticaret ve sanayii ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek ve bilhassa ticaret ve sanayi erbabının mesleklerinin icrasında ihtiyacı olabilecek her çeşit bilgiyi müracaatları halinde kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve mümkün olan vasıtalarla yaymak, üyelerinin ihtiyaçları olan belgeleri tanzim ve tasdik etmek, sair mevzuatın verdiği görevlerle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak, meslek faaliyetlerine ait mevzular hakkında bakanlıklara, illere ve belediyelere
tekliflerde ve dileklerde bulunmak, bölgeleri içindeki ticari teamülleri tespit edip örf ve adet haline getirmek, ticaret ve sanayi erbabınca riayet edilmesi mecburi kararlar almak.
Odalar bunlardan başka mahalli veya bölge sergileri, fuarlar, panayırlar, umumi mağazalar, depolar ve mevzuları dahilinde kulüpler, müzeler ve kütüphaneler açabilirler. Yetkili bakanlıkça tayin edilen sahalarda, sanayi siteleri veya organize sanayi bölgeleri kurabilirler ve yönetebilirler.

Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi