Ticaret Sicili İşlemleri

Gerçek Kişi (Şahıs) Yeni Kayıt

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi(odaya ve sicile)

2) Sicil Müdürlüğümüz tarafından düzenlenmiş ünvan altında  imza beyannamesi (2  asıl). 

3) Taahhütname (2 adet)

4) Kimlik Fotokopisi (2 adet) –Nüfustan Yerleşim Yeri (2 adet)

5) Vergi Levhası (2 adet Fotokopi)

6) İş Yeri Kira İse Kira Kont(1asıl 1 fotokopi).Mülk İse Tapu Senedi (2 Adet fotokopi )

7) Tutulan Defterin Noter Tasdikli Ön Yüzünün (2 Adet Fotokopisi) Muhasebeden

8) 3 Adet Fotoğraf

9) 2 Adet Dosya Tüm Kapak

10) Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi (Odaya kayıt için) veya  Eczacılar odasına kaydı olan Eczacıların; Eczacılar odasından aldıkları kayıt belgesi aslını sicil müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekir.

NOTLAR

a-https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

b-Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında 100.000,00 Türk Lirası ve  üzeri sermaye beyan edilmesi durumunda belirtilen rakamın tespitine ilişkin SMMM / YMM Raporu ve faaliyet belgesi

c-Müdürlüğümüzce BİLANÇO ESASINA göre defter tutan gerçek kişilerin kayıtları yapılmaktadır. Kontrol için yevmiye defteri önyüz fotokopisini ibraz ediniz.

d-Gerçek kişi yabancı uyruklu ise:

-Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl); adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

 

- Fotoğrafı (2 adet)

FR.07.04/10                                                                                            Form Rev:04

Ticaret Sicili Menü

Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi