Politikalarımız

Temel Değerlerimiz

 • Alaca Ticaret ve Sanayi Odası’nın hizmetlerini sunarken göz ardı etmediği değerleri;
 • Yönetişim kavramı içinde katılımcılık ve paylaşım,
 • Kamu yararını gözeterek üye çıkarlarını korumak,
 • Güven uyandırmak ve toplumsal sorumluluk göstermek,
 • Sürekli öğrenen kuruluş olarak yenilikçi olmak,
 • Müşteri / Üye memnuniyetini önde tutmak,
 • Çalışanlar üye memnuniyetini önde tutarak % 100 ‘Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti İlkesine’ bağlı hareket etmek,
 • Ayrım yapmadan hizmet sunmak ve tüm personelin birlik ve beraberlik içinde çalışmasını sağlamaktır.

Akreditasyon İlkelerimiz

 • Odamızın hizmet kalitesinin geliştirilmesi için uygulanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Standart şartlarına uygun Entegre Yönetim Sistemi uygulamasında kararlı olmak,
 • Entegre Yönetim Sistemimiz tüm süreçleri açık ve anlaşılır tarif etmek, yasal koşulların karşılanması ve proses gereklerini etkin uygulamak,
 • Ölçülebilir tüm proseslerde performans kriterlerine göre izleme ve ölçme metotlarını kullanmak ve sonuçlarını objektif karar alma süreçlerinde kullanmak,
 • Entegre yönetim sistemini etkin uygulamak, kurumun geleceğine ilişkin stratejileri oluşturmak, uygulamak, üyelerin ve toplumun memnuniyetine odaklı çalışmak,
 • Değişen yasal ve teknik şartlara öncelikle kurumsal yapıda uyum sağlamak, üyelerin bireysel ve kurumsal olarak bilgilenmesine ve gelişimine katkı sağlamak,
 • Tüm hizmet proseslerimizde çözüme ve hızlı hizmete odaklı çalışmak, yasal çerçeve içinde işlemleri zorlaştıran bürokratik düzenlemeleri üyelerimizin lehine değiştirmek,
 • Entegre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesi için iç ve dış (bağımsız) tüm kontrol mekanizmalarını çalıştırmak ve sonuçları objektif karar alma süreçlerinde kullanmak.

Kalite Politikamız

 • Bölgesel ve kitlesel kalkınma bakış açısı ile üyelerimizin memnuniyetini sağlamayı,
 • Üye beklentileri odağında, mevcut yasa ve mevzuatlara uyan ve insan emeğine saygı duyan üyelerine eşit mesafe gösteren bir oda olmayı,
 • Sektöründe yenilik ve değişimleri analiz ederek hizmet portföyünü bu yönde geliştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın kaliteli hizmet sunumunda etkin bir rol üstlenebilmeleri için bilgi ve becerilerini en üst seviyeye çıkararak, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı,
 • Mevcut kalite yönetim sisteminin etkinliğini, tanımlanan süreçlerin performansları dâhilinde sürekli gözden geçirip her türlü iyileştirme faaliyeti için gerekli kaynakları sağlamayı, kalite politikası olarak benimsemiş ve amaç edinmiştir.

Mali Politikamız

 • Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin faydalanacağı hizmetlerde planlı ve etkin kullanmak, kurumumuzun mali gücünü hizmetlerimiz kapsamında sürekli geliştirmek.
 • Gelirlerimizi, özvarlığımızı üyelerimize ve toplumumuza hizmet temelinde yatırımlar yaparak sürekli artırmak,
 • Mali kaynaklarımızı; risk yönetimi, planlama, önceliklendirme ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve mevzuatına uygun olarak yürütmek ve yönetmek.
 • Kurumumuzun ve üyelerimizin mali menfaatlerini gözetmek,
 • Hedeflerimizi gerçekleştirmek için kurumsal bütçe performansımızı devamlı artırmak,
 • Mali kaynakların kullanımında hesap verebilir konumumuzu sürdürmek.

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Odamızın hizmet kalitesinin geliştirilmesi için uygulanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Standart şartlarına uygun Entegre Yönetim Sistemi uygulamasında kararlı olmak,
 • “Eşitlikçi, adil ve sürekli gelişime açık olmak”
 • İşimizin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkanlarımız doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek,
 • Odamızda görev alan personel ve seçim ile göreve gelen üyelerimizin bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimine olanak sağlamak,
 • Görev tanımlarında belirlenen sorumluluk, risk, deneyim, liyakat ve performans doğrultusunda ücretlendirme yapmak,
 • Odamızda görev alan tüm insan kaynaklarının kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak,
 • Çalışanlarımızın performansını planlı olarak izlemek, performansı doğrultusunda ödül – ceza sistemi uygulamak,
 • Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak,
 • Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği olan bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak,
 • Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirip, güncellemek.

Haberleşme ve İletişim Politikamız

Bağlı bulunduğumuz yasalar, kurumumuzun vizyonu, misyonu, değerleri ve yönetim politikalarına uygun olarak; üyelerimiz, kurumlarımız ve toplumumuz ile iletişimimizi hızlı, açık, anlaşılır ve sürekli kılmak.
Bu kapsamda;
 • Eşitlikçilik
 • Açıklık
 • Anlaşılırlık
 • Süreklilik
 • Zamanındalık
 • Yeterlilik
 • Meşruluk temel ilkelerimizdir.

Bilgi İşlem Politikamız

 • Alaca Ticaret ve Sanayi Odası; teknolojik ihtiyaçlarını gelişen ve değişen Dünya teknolojilerine göre geliştirmek amacıyla sürekli değişim ve yenilikleri takip etmekte ve uygulamaktır.
 • Bu politika çerçevesinde temel hedefimiz; hızlı, etkili, kolay uygulanabilir teknolojik sistemler ile hizmetler üretmektir.
 • Odamızın ihtiyacı olan her türlü teknolojik altyapı ve hizmeti, personelimiz ve üyelerimizin hizmetine sunmak suretiyle gereksiz iş yükünü azaltmak, işlemlere hız ve kolaylık kazandırmaktır.

Üye İlişkileri Politikamız

 • Üyelerimizden sürekli geri bildirim almak, kurumumuzun ilgili seviyelerinde değerlendirmek, hizmetlerimizde süreklilik ve sürekli iyileşmeyi sağlayarak, her koşulda üyelerimizin ihtiyaçlarını yasalara uygun şekilde karşılamak”
 • Bu amaç ile;
 • Üye memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Üyelerimizin isteklerini doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bir şekilde yanıtlamak,
 • Üyelerimizin şikâyet, talep ve sorunlarını ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirmek,
 • Üyelerimizden gelen sorunları çözerken; çözüm odaklı olmak, uygulanabilir çözüm önerileri bulmak ve uygulamak,
 • Vizyon ve misyonumuz doğrultusunda üyelerimize kaliteli hizmet sunmak,
 • İnsan kaynaklarımızın yetkinliğini sürekli artırarak hızlı ve üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunmak,
 • Üyelerimiz için lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, hak ve çıkarlarını korumak,
 • Üyelerimizin eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını belirleyerek üyelerimize ve üyelerimizin çalışanlarına rehber olmak,
 • Üye ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretebilmek” üye ilişkileri politikamızın temel ilkeleridir.


Kurumsal

Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi