Mevzuat

Kanunlar

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (indir)
6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (indir)
Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (indir)

Yönetmelikler

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik (indir)
Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (indir)
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (indir)
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (indir)
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri (indir)
Bağımsız Denetim Yönetmeliği (indir)
Elektronik Tebligat Yönetmeliği (indir)
Ticaret Sicili Yönetmeliği (indir)
Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik (indir)
Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (indir)

Tebliğler

Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (indir)
Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (indir)
Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ (indir)
Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ (indir)
Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (indir)
Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ (indir)
Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esassözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (indir)
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ (indir)
Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ (indir)

Genelgeler ve Görüşler

3 Temmuz 2012 tarih ve 4880 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Genelgesi (indir)
3 Temmuz 2012 tarih ve 4879 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Genelgesi (indir)
Ticaret Sicil Tasdiknamesi hk. (indir)
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler hk. (27 Kasım 2012) (indir)
Yönetim Kurulundan İstifalar ve Atamalar hk. (22 Ekim 2012) (indir)
Ayni Sermayeden Dolayı Hisse Devir Yasağı hk.(14 Eylül 2012) (indir)
Kooperatiflerde Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi hk. (16 Ağustos 2012) (indir)
Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabının Sermayeye İlavesi hk. (13 Temmuz 2012) (indir)
Gerçek Kişi Şahıs Firmaları Tescil Başvuruları Hk.(25 Ocak 2013) (indir)
Sermaye Artırımı hk.(30 Ekim 2012) (indir)
Sermaye Artırımı hk. (25 Ocak 2013) (indir)
Bağımsız Denetim Kapsamı Dışındaki Anonim Şirketler Hakkında (29 Nisan 2013) (indir)
Ortakların Şirketten Alacağının Ayni Sermaye Sayılması hk.( 15 Temmuz 2013) (indir)
Ortaklıktan Çıkarmada Karar Nisabı hk.( 17 Temmuz 2013) (indir)
Alacağın Ayni Sermaye Olarak Şirkete Konulması hk.(27 Eylül 2013) (indir)

Bakanlar Kurulu Kararları 

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (indir)
Ticaret Sicil

Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi